En filmskapare må ha ett fantastiskt manus och ett lysande script, detta har emellertid mindre betydelse om det inte finns tillräckligt med pengar för att producera filmen. Filmproduktioner är ofta komplexa och kostsamma projekt. Även relativt enkla och korta filmer kräver finansiering för att de ska vara möjliga att förverkliga.

Kostnaderna springer snabbt iväg när en filmmakare ska hyra teknisk utrustning, lokaler, personal och, sist men inte minst, skådespelare. Bristen på finansiering är en av de vanligaste anledningarna till att olika filmprojekt går i stöpet innan de ens påbörjas. De flesta regissörer, även mycket etablerade sådana, kan bekräfta att finansieringen av en film oftast är den mest komplicerade och påfrestande delen av ett filmprojekt.

Olika typer av finansiering

De stora filmbolagen finansierar vanligtvis själva sina filmer även om det förekommer att externa finansiärer och investerare är med på ett hörn. Situationen för mindre filmskapare är betydligt mer komplicerad då dessa sällan har de ekonomiska resurserna för att själva finansiera sitt filmprojekt. Vanligtvis finansieras oberoende filmer därför med en blandning av olika statliga filmstöd och privata investeringar.

De privata investeringarna består ofta till viss del av att filmskaparna själva lånar pengar för kunna förverkliga sina filmdrömmar. Det finns inte några särskilda filmlån eller liknande, istället vänder de sig till sin bank eller någon annan form av kreditföretag som lånar ut pengar på sedvanliga villkor. Ett intressant alternativ för en svensk filmskapare som behöver låna pengar för att finansiera sitt filmprojekt är lendify.se där det är möjligt att få mycket bra lånevillkor. Lendify har på många sätt revolutionerat den svenska kreditmarknaden, vilket självfallet är något som oberoende filmskapare kan dra nytta av.

En vanlig typ av finansiering av filmer är privata investerare. Detta innebär att ett antal personer eller företag investerar pengar i filmprojektet för att de tror på att filmen kommer att bli populär och därmed generera intäkterna som överstiger kostnaderna. De bedömer helt enkelt att filmen ska “gå med vinst”, vilken delas av investerarna utifrån hur mycket pengar som de har investerat i filmprojektet.

Pirates of the Carribean, On Stranger Tides – världens dyraste film

Den dyraste filmen genom tiderna är Pirates of the Carribean – On Stranger Tides, en film som kostade drygt fyrahundra miljoner USD att producera. Av detta belopp gick mer än femtio miljoner till Johnny Depp för hans enastående prestation i huvudrollen som kapten James Sparrow.

Filmen finansierades av Disney som fick god hjälp av brittiska staten med olika former av skattelättnader. Att länder ger skattelättnader för filminspelningar är inte något ovanligt. Filminspelningar skapar arbetstillfällen och genererar intäkter. Vid inspelningen av On Stranger Tides beräknas drygt 900 personer ha varit anställda på plats under inspelningarna.

Man kan tycka att fyrahundra miljoner USD för att skapa en film och att femtio miljoner USD till en skådespelare är fullständigt absurt. Så må vara, men investeringen har visat sig vara en mycket angenäm affär från Disneys sida. On Stranger Tides har genererat intäkter på över en biljon kronor, vilket självfallet är en mycket bra avkastning på det investerade kapitalet.